> ส่งข้อความถึงเรา หน้าแรก | แผนผังเวปไซต์ | สิงคโปร์เว็บไซต์  ญี่ปุ่นเว็บไซต์   
Go to Horizon Home


 ชุดเพื่อการศึกษา

ออกแบบในรูปของ “ชุดการทดลองทางเคมี เพื่ออนาคต” Horizon Fuel Cell ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน (Alternative Energy) และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ในรูปแบบของชุดการทดลอง เพื่อใช้อธิบายและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียน, โครงการวิจัย หรืองานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจภายในครอบครัว ไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนานเท่านั้น ยังสามารถเรียนรู้ถึงหลักการและกระบวนการการผลิตพลังงานทดแทนจากเซลล์เชื้อเพลิงได้อีกด้วย

สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นล่าสุดของ Horizon Fuel Cell ได้ที่ online store สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่นี่

นอกจากชุดผลิตภัณฑ์การเรียนรู้ทั้งหมดนี้ Horizon Fuel Cell ยังมีการจำหน่าย ชิ้นส่วนเพิ่มเติม ในแต่ละผลิตภัณฑ์


     

 

 H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

Bio-Energy Discovery Kit
ชุดการทดลองนี้เป็นการพัฒนาล่าสุดที่นำสารละลายเอทานอลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในนวัตกรรมเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology) ซึ่งนวัตกรรมเซลล์เชื้อเพลิงล่าสุดเป็นการผลิตไฮโดรเจนจากเมทานอล โดยชุดการทดลองนี้เป็นการเปลี่ยนเอทานอล (แอลกอฮอล์) ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ภายใต้ระบบการทำงานที่เงียบ ปราศจากการเผาไหม้ และยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอดวัน เป็นอีกหนึ่งชุดการทดลองที่น่าสนใจในรูปแบบของเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในปัจจุบัน

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

H-racer 2.0
การค้นพบเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่สามารถสร้างและขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจน H-racer 2.0 เป็นการพัฒนามาจาก H-racer รุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงลักษณะของชุดการทดลองที่เป็นเสมือนต้นแบบของรถยนต์ (Model Car) นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับรีโมทที่ใช้ในการควบคุบการเคลื่อนที่ และไฟภายในตัวรถ H-racer 2.0 พร้อมกับประสิทธิภาพ ทางด้านความเร็วและระยะเวลาในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า H-racer รุ่นเดิม แต่คงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนเดิม

อุปกรณ์ของ H-racer 2.0 ประกอบด้วย a solar cell, hydrogen station (ตัวผลิตและเติมไฮโดรเจน) , remote control, hydrogen fuel cell car และชิ้นส่วนต่างๆภายในตัวรถ พร้อมกับคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ รับรองอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ปี


สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

    
Horizon Fuel Cell Software Adaptor
แผงวงจรเพื่อศึกษาและตรวจวัดการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจน แสดงผลในรูปแบบของกราฟผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถวัดได้ทั้งความต้านทาน (Resistance; ),ความต่างศักย์ไฟฟ้า(Voltage; V), กระแสไฟฟ้า (Current; A) และพลังงาน (Power; W) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ชุดการเรียนรู้


สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

   
   Download:
  Media Clippings
The world's best selling fuel cell car!
H-racer เปรียบเสมือนชุดจำลองขนาดเล็กที่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เคยจินตนาการสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำเอาไฮโดรเจนและออกซิเจนมาผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ความแตกต่างจากรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยก๊าซ (a gas-powered car engine) ทั่วไปคือจะมีเพียงไฟฟ้าความร้อนและน้ำที่ได้จากกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีเท่านั้น

รางวัลเหรียญเงินจากงาน Business Week International Design Excellence Awards และรางวัล Best Inventions ในปี 2006 โดย Time Magazine พูดได้ว่าในปัจจุบัน H-racer เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell product) ที่ขายดีที่สุดในโลกอีกด้วย สิ่งแรกก่อนที่จะนำ H-racer ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบชิ้นแรกเข้าสู่โลกพลังงานไฮโดรเจน บริษัท Horizon Fuel Cell Tecnologies ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงต้นแบบ (Fuel cell car) และปั๊มเติมไฮโดรเจน (Hydrogen Refueling station) ส่วนของปั๊มเติมไฮโดรเจนจะสร้างไฮโดรเจนจากน้ำตามหลักการไฟฟ้าเคมี (electrolysis) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ไฮโดรเจนต้นแบบ โดยรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงจะสามารถวิ่งได้เองโดยผ่านก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปในระบบเซลล์เชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นพลังงานขับเคลื่อนมอเตอร์ เพียงแค่กดสวิตซ์เท่านั้น

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

    
Renewable Energy Science Education Set
ชุด Renewable Energy Science Education Set นี้ เป็นชุดการเรียนรู้ขนาดเล็กที่จำลองการทำงานของระบบเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทุกรูปแบบในรูปของชุดการทดลองขนาดเล็ก ด้วยชุดการเรียนรู้นี้สามารถทำให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็น พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฮโดรเจนในแต่ละขั้นตอน สื่อการเรียนรู้ เซตนี้ ประกอบด้วย กังหันลม (a wind turbine), แผงรับแสงอาทิตย์ (a solar photovoltaic panel), เซลล์อิเล็กโทรไลเซอร์ (an electrolyzer), เซลล์เชื้อเพลิง (a PEM fuel cell) รวมทั้งระบบผลิตและกักเก็บไฮโดรเจน ซึ่งทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตพลังงานและสังเกตการทำงานของพลังงานทดแทนแต่ละชนิดตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

    
Hydrocar - Just add Water!
Hydrocar ยานยนต์ที่ได้แนวคิดจากยานยนต์ในปี 2099 ด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ถูกสร้างขึ้นจากเซลล์เชื้อเพลิงผันกลับได้ (reversible Polymer Electrolyte Membrane (PEM) fuel cell.) ด้วยการออกแบบที่สื่อให้รู้สึกถึงยานยนต์แห่งโลกทศววรษหน้า ทั้งยังสามารถเห็นกลไลการแตกตัวของน้ำเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจน ซึ่งถูกเก็บไว้ภายในกระบอกที่บรรทุกอยู่ด้านหลัง และกระบวนการรวมตัวของก๊าซทั้งสองชนิดกลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิงแบบผันกลับได้เพียงเซลล์เดียว นอกจากนี้รูปแบบการขับเคลื่อนของ Hydrocar ยังถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้เมื่อมีการชนกับสิ่งกีดขวาง และยังมีไฟ LED สีฟ้าที่จะสว่างเมื่อมีการเคลื่อนที่ของรถ Hydrocar อีกด้วย


สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

    
Solar Hydrogen Education Kit
ชุด Solar Hydrogen Education Kit คิดค้นขึ้นเพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการของการสร้างพลังงานไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำผ่านกระบวนการเซลล์เชื้อเพลิง เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดทางความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์และพัฒนา การผลิตพลังงานในแบบที่ไร้คาร์บอนไดออกไซด์

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

   
Fuel Cell Car Science Kit
ชุด Solar Hydrogen Education Kit คิดค้นขึ้นเพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการของการสร้างพลังงานไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำผ่านกระบวนการเซลล์เชื้อเพลิง เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดทางความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์และพัฒนา การผลิตพลังงานในแบบที่ไร้คาร์บอนไดออกไซด์

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

    
Hydro-wind Kit
Harness the energy of the wind!

ด้วยชุดการทดลองนี้ สามารถผลิตพลังงานสะอาดจากเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนได้จากพลังงานลมและน้ำ ชุดการทดลองใหม่นี้ประกอบด้วยกังหันลม (A Real Wind Turbine), ชุดอุปกรณ์การสังเกตเพื่อกระตุ้นความคิดและชุดการศึกษาสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียน เหมาะสำหรับการพัฒนาทางความคิดของเด็กในการประยุกต์และผลิตพลังงานเชื้อเพลิงที่ปราศจากคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ


สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit
 
H2GO
(Scientific use only)
Download Brochure

Order Now!

 
H2GO หรือ Hybrid Electric Hydrogen Vehicle
Zero carbon, zero batteries....tons of fun!

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไฮโดรเจนรูปแบบใหม่ รูปแบบการใช้พลังงานและระบบการขับเคลื่อนของตัวรถที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด นอกจากนี้รูปแบบของตัวเก็บพลังงานยังประยุกต์ใช้ได้จริงในพาหนะทดลองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทดแทน โดยสามารถเปลี่ยนพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งหมด H2GO พาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์และน้ำ ด้วยระยะเวลาในการเติมพลังงานที่รวดเร็ว พร้อมกับประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานที่มากขึ้น ผลลัพท์ที่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Car) ที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วโดยไม่ต้องการพลังงานในรูปแบตเตอรรี่ แม้กระทั่งในตัวรีโมทก็ตาม

อุปกรณ์ของ H2GO ประกอบด้วย solar power plant, hydrogen station, remote control, hybrid electric hydrogen car พร้อมกับคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ รับรองอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ปี


สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่info@horizonfuelcell.co.th

Bio-Energy
Discovery Kit

H-racer 2.0 +
Solar H2 Station
(Scientific use only)

Horizon Fuel Cell
Software Adaptor

Hydro-wind Kit
H-racer & Solar Hydrogen Station
Renewable Energy
Education Set

Hydrocar
Education Kit

Solar Hydrogen
Education Kit
Fuel Cell Car
Science Kit